Få bedre oversikt!

Samle dine pensjonskapitalbevis i Silver!

Innskuddspensjon er nå den mest utbredte pensjonsordningen i private bedrifter, og mange opplever å få stadig nye pensjonskapitalbevis ettersom de bytter jobb. Disse blir automatisk liggende igjen der din gamle arbeidsgiver har pensjonsavtalen sin. Samle dem hos Silver!

Få bedre oversikt!

Samle dine pensjonsavtaler!

Ja, takk! Flytt mine pensjonsavtaler med investeringsvalg til Silver

Hvor har du pensjonen i dag? Velg ett eller flere selskap her:
Må fylles ut

Vet du ikke? Sjekk på www.norskpensjon.no

Kontaktinformasjon

Du kan gå videre ved å signere på nett med BankID-brikken din som du bruker i nettbanken.

Om du ikke har Bank-ID, må du signere på papir og sende per post. Start signering på papir her.