Gjør gode valg!

Er pensjonen din plassert slik den bør?

Hvis du har en pensjonsavtale der du selv kan bestemme hvordan pengene skal plasseres bør du av og til logge deg på MinSide for å se om du bør gjøre endringer. Risikokalkulatoren nedenfor hjelper deg å velge riktig risikoprofil.

Ingen tilflytting av nye pensjonsavtaler

Silver har inntil videre stoppet all tilflytting av nye pensjonsavtaler. Bakgrunnen er nye kapitalkrav som innføres fra 1.januar 2016, som medfører at selskapet må gjennomføre en omstilling for å kunne oppfylle kapitalkravene. I dette arbeidet har vi valgt å «fryse» nåværende forpliktelser inntil videre for å få et best mulig grunnlag og handlingsrom for å tilpasse virksomheten til de nye rammebetingelsene. Vi understreker at Silver oppfyller gjeldende krav til kapitaldekning. Våre medarbeidere som jobber med kundebetjening, vil fortsatt ha full oppmerksomhet på det.

Silvers fondsutvalg gir deg mange muligheter!

Dersom du har en pensjonsavtale der du selv kan bestemme hvordan pengene skal plasseres, har du mange muligheter i Silvers fondsutvalg.

Fripolise med investeringsvalg

Finansdepartementet har nå fastsatt de endelige reglene for fripolise med investeringsvalg, gjeldende fra 1.september 2014. Slik reglene ble utformet blir dette ikke et tilbud til alle kunder i første omgang. Vi kommer derfor tilbake med mer informasjon her og i nyhetsbrev etterhvert som tilbudet blir tilgjengelig. Vi anslår at de første kundene vil få et tilbud i løpet av høsten.

Pensjonskapitalbevis

Innskuddsbasert pensjon innebærer at det er selve pensjonsinnskuddet som er avtalt i pensjonsavtalen. Dette nivået defineres som en andel av nåværende lønn, minimum 2%. Når du slutter i jobben, og innskuddet opphører, får du med deg et pensjonskapitalbevis.
Finn ut hvilken aksjeandel som passer for deg
Prøv vår risikokalkulator