Silver er satt under offentlig administrasjon

Finanstilsynet besluttet fredag 17. februar 2017 å oppnevne følgende medlemmer til administrasjonsstyre til selskapet: Sven Iver Steen (leder), Erik Keiserud (nestleder) og Fridtjof Berents. Les mer.

Pensjonsutbetaling fra mars 2017

Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon har besluttet at selskapet skal utbetale løpende pensjoner 15. mars 2017 med 50 % av hva som ville vært utbetalt på dette tidspunktet om selskapet hadde hatt evne til å oppfylle gjeldende solvenskrav. Les mer.

Kreditorutvalg er oppnevnt

Administrasjonsstyret har oppnevnt kreditorutvalg i Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon. Kreditorutvalget er oppnevnt for at Administrasjonsstyret skal kunne rådføre seg med utvalget. Les mer.

Pensjonsbetalinger fra Silver

Silver Pensjonsforsikring AS har betalt pensjoner den femtende i hver måned - siste gang 15. februar 2017 - som var to dager før selskapet ble satt under offentlig administrasjon. Et livsforsikringsselskap under offentlig administrasjon kan ikke foreta betalinger av pensjoner uten Finanstilsynets godkjenning (finansforetaksloven § 21-12). Det har høyeste prioritet i administrasjonsstyret å få oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet for å klargjøre spørsmålet om utbetaling av løpende pensjoner. Administrasjonsstyret planlegger å komme tilbake med ny informasjon om dette i slutten av uke 10.

Regelverk for offentlig administrasjon

Finansdepartementet vedtok 17. februar 2017 å sette Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon. Regelverk for offentlig administrasjon av livsforsikringsselskaper er gitt i finansforetakslovens kapittel 21 om soliditetssvikt og offentlig administrasjon. Les mer.

Disse leder arbeidet med Silver nå:

I forbindelse med at Silver ble satt under offentlig administrasjon 17.februar 2017 er det oppnevnt et nytt styre, ny revisor og ny administrerende direktør. Les mer.

Telefonnummer og e-postadresser er som før

Se her