Gjør gode valg!

Er pensjonen din plassert slik den bør?

Hvis du har en pensjonsavtale der du selv kan bestemme hvordan pengene skal plasseres bør du av og til logge deg på MinSide for å se om du bør gjøre endringer. Risikokalkulatoren nedenfor hjelper deg å velge riktig risikoprofil.

Finansdepartementet gir Silver ett års dispensasjon

Finansdepartementet har gitt Silver ett års dispensasjon fra innføringen av Solvens II. Silver søkte om dispensasjon inntil et nytt EU-regelverk for pensjonsselskaper er på plass tidligst i 2019. Formålet med en slik dispensasjon ville være å gi Silver en mulighet til å utvide produktspekteret, og dermed kunne tilpasse seg økte kapitalkrav på samme måte som konkurrentene. Finansdepartementets avslag innebærer ett års dispensasjon, men dette løser ikke Silvers utfordringer. Vi er derfor skuffet over at Finansdepartementet valgte å ikke benytte det handlingsrommet de innrømmer å ha hatt til å legge forholdene til rette for en god utvikling for Silver og trygghet for Silvers kunder. Les mer.

Facebookgruppen "La Silver Leve" etablert

En av Silvers kunder har etablert Facebookgruppen La Silver Leve. Dette er ment som en arena der Silvers kunder og andre støttespillere kan utveksle synspunkter og stille spørsmål. Gruppen er et kundeinitiativ, men vi i Silver bidrar med fakta og besvarer spørsmål. Gruppen er åpen for alle. Meld deg inn i dag! Klikk her for å komme til Facebookgruppen.

Ingen tilflytting av nye pensjonsavtaler

Silver har inntil videre stoppet all tilflytting av nye pensjonsavtaler. Bakgrunnen er nye kapitalkrav som innføres fra 1.januar 2016, som medfører at selskapet må gjennomføre en omstilling for å kunne oppfylle kapitalkravene. I dette arbeidet har vi valgt å «fryse» nåværende forpliktelser inntil videre for å få et best mulig grunnlag og handlingsrom for å tilpasse virksomheten til de nye rammebetingelsene. Vi understreker at Silver oppfyller gjeldende krav til kapitaldekning. Våre medarbeidere som jobber med kundebetjening, vil fortsatt ha full oppmerksomhet på det.

Silvers fondsutvalg gir deg mange muligheter!

Dersom du har en pensjonsavtale der du selv kan bestemme hvordan pengene skal plasseres, har du mange muligheter i Silvers fondsutvalg.
Finn ut hvilken aksjeandel som passer for deg
Prøv vår risikokalkulator